SQTE-072 - 麻里梨夏2014年番号 ショートカット美少

SQTE-072 - 麻里梨夏2014年番号 ショートカット美少

黑者,谓痘色紫黑也。 )阳盛生外热者,上焦不通利,则皮肤致密,腠理闭塞,玄府不通,卫气不得泄越,故外热。

《吹影编》云∶仲弟芝庭,年十四,得奇疾,不食五谷,闻气则呕,家人阴进米汁,乃气逆欲绝,时或长啸以舒气,其声如雷鸣。分亮黯者,谓非正色之痘,又当分亮黯而取治焉。

又人死,其尸不可见日,恐复为日气所提摄而尸走也。头汗出,胃热上蒸也。

 寒实结胸,无热证者,与三物{小陷胸汤}白散。瘢痕润满者,谓瘢痕润而不燥,满而不陷也。

若脉迟,至六七日不欲食,{此为晚发,水停故也},为未解;食自可者,为欲解。 是故气有三∶气也,荣气也,卫气也。

须用十全大补汤峻补气血,庶毒化浆行,可保安全矣。阳明脉微沉,食饮自可;少阴脉微滑,{滑者紧之浮名也,此为阴实},其人必股内汗出,阴下湿也。

Leave a Reply